Containerpool.Company is onderdeel van Swimming Spot GmbH
Let op in overeenstemming met de regeling voor online geschillenbeslechting

Volgens de huidige wetgeving zijn we verplicht om consumenten te informeren over het bestaan ​​van het Europese online geschillenbeslechtingsplatform, dat kan worden gebruikt om geschillen te beslechten zonder tussenkomst van een rechtbank. De Europese Commissie is verantwoordelijk voor het opzetten van het platform. Het Europese platform voor online geschillenbeslechting is hier te vinden: http://ec.europa.eu/odr . Onze e-mail is: info@containerpoo.company

We willen er echter op wijzen dat we niet bereid zijn om deel te nemen aan de geschillenbeslechtingsprocedure in het kader van het Europese online geschillenbeslechtingsplatform. Gebruik ons ​​e-mailadres en telefoonnummer hierboven om contact met ons op te nemen.


Opmerking conform de Wet beslechting consumentengeschillen (VSBG)

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.


Disclaimer – juridische informatie

De gratis en vrij toegankelijke inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De aanbieder van deze website staat echter niet in voor de juistheid en actualiteit van het gratis en vrij toegankelijke journalistieke advies en nieuws. Bijdragen die met naam zijn gemarkeerd, weerspiegelen de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door simpelweg de gratis en vrij toegankelijke inhoud op te roepen, ontstaat er geen contractuele relatie tussen de gebruiker en de aanbieder, voor zover de aanbieder niet de wil heeft om wettelijk gebonden te zijn.


Deze website bevat links naar websites van derden (“externe links”). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke exploitanten. Toen de externe links voor het eerst tot stand werden gebracht, controleerde de provider de inhoud van derden op wettelijke overtredingen. Op dat moment waren er geen wettelijke overtredingen. De aanbieder heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Het plaatsen van externe links betekent niet dat de aanbieder de inhoud achter de referentie of link als de zijne overneemt. Voortdurende controle van de externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. Bij kennis van juridische overtredingen worden dergelijke externe links onmiddellijk verwijderd.


De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderworpen aan het Duitse auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door het Duitse auteursrecht en de aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of de respectieve rechthebbende. Dit geldt in het bijzonder voor het dupliceren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden worden als zodanig gekenmerkt. De ongeoorloofde reproductie of distributie van individuele inhoud of volledige pagina’s is niet toegestaan ​​en is strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.

Het weergeven van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming.


Voor zover bijzondere voorwaarden voor individueel gebruik van deze website afwijken van de bovengenoemde paragrafen, wordt dit op de daarvoor bestemde plaats uitdrukkelijk aangegeven. In dit geval zijn de speciale gebruiksvoorwaarden in elk individueel geval van toepassing.


Bron: Imprint sample from JuraForum.de